Apliecinājums

Iesniedzot šo pieteikumu, apliecinu, ka

  • šo pieteikumu iesniedzu savā labā un nerīkojos trešo personu interesēs,
  • visa šajā pieteikumā sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga,
  • esmu Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs,
  • esmu informēts, ka līguma un tiesisko pienākumu izpildes mērķiem TF Bank veikts automatizētu manas kredītspējas izvērtēšanu,
  • esmu iepazinies ar TF Bank Privātuma politiku un informēts par to, kā TF Bank apstrādās manus personas datus,
  • esmu iepazinies un piekrītu Aizdevuma līguma vispārējiem noteikumiem.
Piekrišana

Piekrītu, ka TF Bank iegūst datus par mani no TF Bank grupā ietilpstošām sabiedrībām, Iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, citām valsts iestādēm, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzēm, kā arī citiem reģistriem vai informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem, no kuriem TF Bank ir tiesīga saņemt informāciju uz normatīvo aktu vai līguma pamata.