TF Bank - Par mums

Par TF Bank

TF Bank ir uz tehnoloģijām balstīta nišas banka, kas specializējas patēriņa kreditēšanā un risinājumos e-komercijas nozarei.

Banka ir dibināta 1987.gadā Zviedrijā un šobrīd sniedz pakalpojumus klientiem Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Dānijā, Vācijā, Austrijā, Polijā, Spānijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 

TF Bank akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Stokholmas fondu biržā. Bankas darbību uzrauga Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde Finansinspektionen. Plašāku informāciju par mūsu starptautisko darbību varat iegūt TF Bank Grupas mājas lapā.

Latvijā TF Bank piedāvā patērētāju kreditēšanas pakalpojumus jau kopš 2016.gada rudens. No 2021.gada septembra Banku Latvijā pārstāv TF Bank AB Latvijas filiāle. 

Saprātīgi kredīti saprātīgiem cilvēkiem

TF Bank mērķis ir sniegt neapgrūtinošus, vienkāršus un elastīgus aizdevumus; mūsu kredītu nosacījumi ir saprātīgi un atmaksas nosacījumi saprotami.

TF Bank biznesa modelis ir balstīts uz atbildīgu aizdošanu: kredīta lēmums tiek pieņemts pēc rūpīgas analīzes, kas balstīta kā uz iekšējiem, tā ārējiem informācijas avotiem. Banka aizdod tikai tik, cik, pēc mūsu vērtējuma, klients spēs atmaksāt; mūsu bankas interesēs nav izsniegt kredītus, kurus klienti nespēs atdot. 

Sapratigi krediti sapratigiem cilvekiem - TF Bank