TF Bank - Kāpēc banka vaicā?

Kāpēc banka vaicā?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums uzliek bankām pienākumus cīnīties pret "naudas atmazgāšanu" un terorisma un proliferācijas finansēšanu.

Lai to nodrošinātu, mums savā darbībā jāīsteno princips "Zini savu klientu". Tas paredz, ka kredītiestādei ir jāzina, kas ir tās klienti, jāsaprot, kādiem mērķiem klienti izmanto bankas pakalpojumus, jāpārzina klienta veikto darījumu ekonomiskā būtība, kā arī atsevišķos gadījumos jāpārliecinās, ka klienta naudas vai citu līdzekļu izcelsme ir legāla.

“Zini savu klientu” ietver:

  • klienta izpēti uzsākot sadarbību,
  • regulāru informācijas atjaunošanu sadarbības laikā,
  • atsevišķu darījumu izpēti sadarbības laikā.

Tādēļ var gadīties, ka:

  • pirms aizdevuma līguma noslēgšanas mēs Tev uzdosim precizējošus jautājumus,
  • aizdevuma līguma darbības laikā nosūtīsim Tev anketu svarīgas informācijas atjaunošanai,
  • lūgsim Tev sniegt papildu informāciju par kādu no Taviem darījumiem.

Saskaņā ar NILLTPFN likuma 28.pantu, informācijas sniegšana bankai ir obligāta.