03.11.2022

Gada procentu likme kā palīgs kredītpiedāvājumu salīdzināšanā!

 

Aizdevuma ņemšana ir kā attiecību dibināšana – parasti cilvēks nesamierinās ar pirmo, kas gadās ceļā. Arī kredītattiecības prasa atbildīgu pieeju un visu aspektu izvērtēšanu. Vispirms jāpārdomā, kādēļ aizdevums ir nepieciešams, kāds būtu optimālais ikmēneša maksājums un, protams, kādas būs kopējās aizņēmuma izmaksas. Aplūkojot dažādu kredītiestāžu piedāvājumus, noteikti pamanīsi, ka vairums informāciju par aizdevuma nosacījumiem norāda atšķirīgi, tādējādi ir grūti tos salīdzināt. 

Lai salīdzināšanu vienkāršotu un palīdzētu pieņemt pārdomātu lēmumu, valsts kreditoriem ir noteikusi pienākumu norādīt kredīta gada procentu likmi. Proti, aizdevuma noteikumi var būt norādīti tabulas, teksta vai pat multiplikāciju formātā, bet tiem vienmēr jāsatur informācija par kredīta gada procentu likmi.

 

Kas ir kredīta gada procentu likme jeb GPL?

Patēriņa kredīta gada procentu likme ir kredīta izmaksu slogs patērētājam gadā, kas izteikts procentos no kredīta neto summas vai neto cenas, pie nosacījuma, ka kredītlīgums ir spēkā noteiktu termiņu. GPL ietver kredīta kopējās izmaksas, iekļaujot izmaksas par procentu maksājumiem un citas summas, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kredītu. Vienkāršāk sakot, kredīta gada procentu likme palīdz salīdzināt aizdevuma piedāvājuma dārdzību, un to nevajadzētu sajaukt ar vienkārši procentu likmi.

Kredīta gada procentu likmes aprēķināšanas pamatā ir valsts noteikta formula, kas garantē, ka aizdevēji to aprēķina pēc vienota principa. Gada procentu likme tiek aprēķināta kredīta izsniegšanas dienā, un tajā tiek iekļautas visas zināmās izmaksas, izņemot:

  • kavējuma naudas, atgādinājumu maksas un citus sodus saistībā ar aizdevuma līguma noteikumu pārkāpumiem;
  • kreditora parāda pārvaldības izmaksas;
  • izmaksas saistībā ar mantas pirkšanu, pakalpojuma lietošanu vai cita izpildījuma saņemšanu;
  • izmaksas saistībā ar dalību bezpeļņas organizācijā, kooperatīvā vai citā līdzīgā apvienībā, kas neizriet no kredītlīguma;
  • naudas pārskaitīšanu un privātā konta uzturēšanas izmaksas;
  • izmaksas saistībā ar apdrošināšanas līgumu slēgšanu un prēmiju iemaksām;
  • izmaksas saistībā ar nodrošinājumu un nodrošinājuma konta slēgšanu;
  • izmaksas saistībā ar nekustamā īpašuma, ēku vai preču apkopi, saglabāšanu vai aizsargāšanu.

Jāņem vērā!

Izmantojot kredīta gada procentu likmi, vislabāk var salīdzināt aizdevēju piedāvājumus ar līdzīgu periodu un aizdevuma summu. Tiesa gan, ja aizdevuma periods ir īsāks par vienu gadu, kredīta gada procentu likme var būt neobjektīva. Konkrētā formula nav paredzēta īstermiņa saistībām bez nodrošinājuma, tādēļ rezultāts var izrādīties būtiski augstāks nekā patiesībā. Kredīta gada procentu likme nedrīkst pārsniegt valstī atļauto apmēru. Pretējā gadījumā līgums automātiski tiek uzskatīts par nederīgu. Informāciju par likmes maksimālo robežu vari uzzināt Latvijas Bankas mājaslapā. 

Cits būtisks aspekts - kredīta gada procentu likme ne vienmēr ir noteicošais faktors kredīta izvēlē. Lai pieņemtu lēmumu, jāaplūko arī līguma vispārīgie noteikumi un cenrādī norādītās iespējamās papildu izmaksas. Tāpat jāņem vērā, vai aizdevuma summa sedz Tavas vajadzības, kā arī vai kredīta mēneša maksa un periods ir Tavam maciņam pa spēkam?

Ja tomēr, salīdzinot piedāvājumus, jūties apjucis, nebaidies lūgt palīdzību bankas darbiniekiem. Kredīta noformēšana nav nekāds gājiens uz veikalu pēc piena, tādēļ vienmēr ir prātīgi konsultēties ar speciālistu.